Komunikacija sa turistima tokom boravka u hotelu – rešenja pitanja za maturski ispit turističkih tehničara

Obzirom da predajem turističkim tehničarima znam koliko je truda potrebno za pripremu mature po novom programu za turističke tehničare.

Čitava zbirka za maturski sadrži samo zadatke, bez objašnjenja i rešenja, što otežava posao i nastavnicima a naročito učenicima. Mislim da su to veliki propusti i nije mi jasno zašto se rešenja čuvaju u nekoj tajnosti. Zbog toga sam rešio da pomognem rešenjima svih teoretskih zadataka kao i sa nekoliko rešenih praktičnih zadataka.

U ovom delu obradiću teorijska pitanja iz predmeta Komunikacija sa turistima tokom boravka u hotelu.
komunikacija sa turistima tokom boravka u hotelu


102. Dat je kratak opis jedne od hotelskih službi:

Ova služba zajedno sa recepcijskom pruža usluge smeštaja u hotelu. Na čelu ove službe je domaćica ako je osoba ženskog ili šef ako je osoba muškog pola. Ova služba organizuje održavanje higijene smeštajnog dela, dekorisanje enterijera, održavanje hortikulture, organizovanje radnog procesa u rekreativnom centru i u prostorijama za pranje i peglanje.

Na osnovu opisa odrediti o kojoj se službi radi.

 1. recepcijska služba
 2. tehnička služba
 3. marketing služba
 4. služba na spratovima

103. Od ponuđenih vrsta usluga odabrati onu koja pripada vanpansionskim uslugama:

 1. ishrana
 2. frizerske usluge
 3. smeštaj

104. Izdvojiti sličnosti između navedenih usluga: pozivanje taksija, rum servis, iznajmiljivanje vozila, masaža.

 1. sve usluge pripadaju grupi pansionskih usluga
 2. sve usluge pripadaju grupi vanpansionskih usluga
 3. sve usluge pripadaju grupi usluga koje mogu dobiti u luksuznim hotelima
 4. sve usluge pripadaju grupi usluga koje mogu dobiti u badžet hotelima.

105. Kapacitet je latinska reč koja znači:

 1. hotelska soba
 2. ležaj
 3. broj kreveta
 4. mogućnost

106. U fiksne troškove ubrajaju se:

 1. troškovi amortizacije
 2. troškovi materijala za izradu
 3. troškove izrade
 4. troškovi premije osiguranja.

107. Izdvojiti navode koji ne predstavljaju karakteristike usluge:

 1. neopipljivost,
 2. opipljivost,
 3. neodvojivost procesa proizvodnje i potrošnje,
 4. mogućnost skladištenja
 5. specifičan položaj kupca/klijenta,
 6. prolaznost,
 7. pripremanje unapred
 8. visoka mogućnost standardizacije.

108. Usluge koje stoje gostima na raspolaganju u smeštajnim jedinicima su:

 1. Informacije o hotelu i njegovim uslugama
 2. Dnevni izveštaj sobarice
 3. Razni promotivni materijali (prospekti hotela, mesta, kalendar dešavanja, kulturni vodič itd.)
 4. Dnevne novine
 5. Kursna lista
 6. Dnevna karta restorana (meni)

109. Između turističke agencije i hotela mogu se sklapati sledeći ugovori:

 1. ugovor o kupoprodaji apartmana,
 2. ugovor o zatraženoj i potvrđenoj rezervaciji
 3. ugovor o alotmanu
 4. ugovor o posredovanju
 5. ugovor o zakupu hotelskih kapaciteta
 6. ugovor o konsignaciji

110. Troškovi predstavljaju u novcu izražene utroške osnovnih elemenata proizvodnje, kao i vrednosti svih ostalih sredstava i dobara koja se potroše u cilju proizvodnje novih dobara i učinaka.


111. Izračunati stepen iskorišćenosti smeštajnog kapaciteta u hotelu „Palić“, na Paliću, ako hotel ima 100 ležajeva, a godišnje ostvari promet od 12500 noćenja.

Prostor za rad
(rešenje je dato sa objašnjenjem)
stepen iskorišćenosti kapaciteta u hotelu

Da bismo izračunali koliki je udeo datih 12500 noćenja moramo prvo izračunati koliki je maksimalni mogući kapacitet ovog hotela za isti period – godinu dana. Dakle, moramo izračunati koliko bi noćenja imao ovaj hotel u toku godine ako bi svake noći tokom čitave godine bio popunjen svaki njegov krevet. S obzirom da hotel raspolaže sa 100 ležajeva, a godina ima 365 dana, dobićemo da bi ovakva idealna popunjenost (maksimalni kapacitet) u ovom hotelu iznosila 36500 noćenja. Samo samo treba da uporedimo ove dve veličine, što možete i proporcijom. Evo kako možete razmišljati prilikom sastavljanja proporcije:

Ako 36500 noćenja čini 100% iskorišćenosti kapaciteta hotela, 12500 noćenja u tom slučaju čini koliki procenat iskorišćenosti? Prevedeno to bi u proporciji izgledalo ovako:

36500:100=12500:x

Rezultat proporcije treba pomnožiti sa 100 da bi se rezultat izrazio u procente jer se stepen iskorišćenosti izražava u procentima i dobićete isti rezultat kao i preko prvog obrasca – 34.25%.

Stepen iskorišćenosti smeštajnog kapaciteta iznosi 34.25%


Napomena: sadržaji narednih pitanja nisu pisani sa leve i desne strane (kako piše u pitanju) već jedni ispod drugih. 


112. Sa leve strane date su funkcije hotelske sobe, a sa desne strane njihova objašnjenja. Ispred objašnjenja funkcije hotelske sobe stavite broj njoj odgovarajuće funkcije.

 1. Osnovna funkcija
 2. Stalna funkcija
 3. Povremena funkcija

2 da posluži za održavanje lične higijene

3 konzumiranje jela i pića

1 da posluži za odmor i rekreaciju gosta

2 odlaganje stvari


113. Sa leve strane su navedene hotelske službe, a sa desne odeljenja službi. Na liniji ispred odeljenja upišite broj službe kojoj odeljenje pripada.

 1. Hotelsko domaćinstvo
 2. Služba ishrane
 3. Komercijalna služba

2 odeljenje kafane

1 odeljenje za pranje i peglanje rublja

3 odeljenje nabavke

2 odeljenje za organizovanje svečanih prijema


114. U polja ispred ponuđenih odgovora unesite slovo F ako odgovor pripada finansijskom poslovanju ili R ako je reč o računovodstvenom poslovanju.

R Knjigovodstvo

R računovostvena analiza

F plaćanje i održavanje solventnosti

F pokriće gubitka


Leave a Reply

Your email address will not be published.