Kutak za učenike

Za srednjoškolce smera Turistički tehničar, ali i za ostale

Organizovanje usluga smeštaja u domaćinstvu – maturski ispit za turističke tehničare

Organizovanje usluga smeštaja u domaćinstvu – maturski ispit za turističke tehničare

Obzirom da predajem turističkim tehničarima znam koliko je truda potrebno za pripremu mature po novom programu za turističke tehničare. Čitava zbirka za maturski sadrži samo zadatke, bez objašnjenja i rešenja, što otežava posao i nastavnicima a naročito učenicima. Mislim da su to veliki propusti i nije mi jasno zašto se rešenja čuvaju u nekoj tajnosti. […]

Organizovanje usluga prevoza – rešenja pitanja za maturski ispit turističkih tehničara

Organizovanje usluga prevoza – rešenja pitanja za maturski ispit turističkih tehničara

Obzirom da predajem turističkim tehničarima znam koliko je truda potrebno za pripremu mature po novom programu za turističke tehničare. Čitava zbirka za maturski sadrži samo zadatke, bez objašnjenja i rešenja, što otežava posao i nastavnicima a naročito učenicima. Mislim da su to veliki propusti i nije mi jasno zašto se rešenja čuvaju u nekoj tajnosti. […]

Organizovanje skupova – rešenja pitanja za maturski ispit turističkih tehničara

Organizovanje skupova – rešenja pitanja za maturski ispit turističkih tehničara

Obzirom da predajem turističkim tehničarima znam koliko je truda potrebno za pripremu mature po novom programu za turističke tehničare. Čitava zbirka za maturski sadrži samo zadatke, bez objašnjenja i rešenja, što otežava posao i nastavnicima a naročito učenicima. Mislim da su to veliki propusti i nije mi jasno zašto se rešenja čuvaju u nekoj tajnosti. […]

Komunikacija sa turistima tokom boravka u hotelu – rešenja pitanja za maturski ispit turističkih tehničara

Komunikacija sa turistima tokom boravka u hotelu – rešenja pitanja za maturski ispit turističkih tehničara

Obzirom da predajem turističkim tehničarima znam koliko je truda potrebno za pripremu mature po novom programu za turističke tehničare. Čitava zbirka za maturski sadrži samo zadatke, bez objašnjenja i rešenja, što otežava posao i nastavnicima a naročito učenicima. Mislim da su to veliki propusti i nije mi jasno zašto se rešenja čuvaju u nekoj tajnosti. […]

Maturski ispit za turističke tehničare – rešenja pitanja iz Turističke geografije

Maturski ispit za turističke tehničare – rešenja pitanja iz Turističke geografije

Obzirom da predajem turističkim tehničarima znam koliko je truda potrebno za pripremu mature po novom programu za turističke tehničare. Čitava zbirka za maturski sadrži samo zadatke, bez objašnjenja i rešenja, što otežava posao i nastavnicima a naročito učenicima. Mislim da su to veliki propusti i nije mi jasno zašto se rešenja čuvaju u nekoj tajnosti. […]

Maturski ispit za turističke tehničare – rešenja pitanja iz Istorije umetnosti

Maturski ispit za turističke tehničare – rešenja pitanja iz Istorije umetnosti

Obzirom da predajem turističkim tehničarima znam koliko je truda potrebno za pripremu mature po novom programu za turističke tehničare. Čitava zbirka za maturski sadrži samo zadatke, bez objašnjenja i rešenja, što otežava posao i nastavnicima a naročito učenicima. Mislim da su to veliki propusti i nije mi jasno zašto se rešenja čuvaju u nekoj tajnosti. […]

Organizacija dešavanja u hotelu

Organizacija dešavanja u hotelu

Organizovanje dešavanja je dobra šansa za hotel da ostvari dodatan promet i u slučaju da dešavanje prođe bez zamerki, može poslužiti kao dobar reklamni efekat. Tako se mogu pronaći novi krugovi gostiju, može se postići veće opterećenje soba, može se postići bolje korišćenje saradnika i može se ostvariti baza za ponovna poslovanja. U hotelijerstvu se […]

Realizacija turističkog putovanja

Realizacija turističkog putovanja

Pod poslovima realizacije turističkog putovanja podrazumevaju se aktivnosti na organizovanju putovanja i boravka turista kao grupa i pojedinaca. Realizacija turističkog putovanja uključuje obavljanje nekoliko vrsta poslova: –           Doček i transfer turista, –           Organizovanje razgledanja grada i izleta, –           Posete objektima i institucijama, –           Organizovanje skupova Doček i transfer turista Turističke agencije koje same organizuju turistička […]

Turizam i događaji

Turizam i događaji

Šta su to turističke manifestacije, kakve veze imaju događaji sa turizmom, da li su događaji turističke atrakcije…?   Krenimo od osnove: šta su to turistički motivi? Turistički motivi su objekti i pojave u prostoru i vremenu, određenih svojstava i karakteristika, sposobni da, kao spoljni stimulus, deluju na turiste i privuku ih da ih posete, a […]

Formiranje turističkog putovanja

Formiranje turističkog putovanja

Formiranje turističkog putovanja dugotrajan je proces u kojem dolazi do izražaja kreativnost stručnjaka organizatora putovanja. Osnovni cilj stvaranja turističkog putovanja je da turistička agencija oblikuje takav skup usluga koji će zadovoljiti potrebe turista, obezbediti odgovarajući poslovni uspeh i biti jedan od osnova stabilnog rasta i razvoja turističke agencije. Osnovni preduslov za stvaranje turističkog putovanja je […]