Turističke agencije

Sve što vas zanima o turističkim agencijama. Predložite nam o čemu biste voleli da pišemo ili napišite i sami tekst za TiP.

Jesmo li spremni za Kineze? Uputstvo za prihvatanje kineskih turista!

Jesmo li spremni za Kineze? Uputstvo za prihvatanje kineskih turista!

Kina je među prvim zemljama po broju svojih turista u svetu, dok Kinezi kao turisti ostvaruju ubedljivo najveću turističku potrošnju. Stoga ne čudi što se destinacije i hoteli ubrzano okreću novom tržištu. Kina je jedna od najvećih emitivnih turističkih područja sveta, i godišnje šalje u destinacije širom sveta (ne uključujući svoje domaće destinacije) više od 100 […]

Kako se otvara turistička agencija – subagent

Kako se otvara turistička agencija – subagent

Ovaj tekst za Turizam i putovanja piše Ivana Miljković, vlasnica agencije Colosseum Travel, moja draga kolegnica a pre svega prijatelj. Mnogo vas je tražilo tekst na ovu temu a ja sam želeo da to bude upravo nečije lično iskustvo, pa sam zamolio Ivanu da ukratko objasni proceduru otvaranja turističke agencije koja se bavi posredovanjem u prodaji […]

Realizacija turističkog putovanja

Realizacija turističkog putovanja

Pod poslovima realizacije turističkog putovanja podrazumevaju se aktivnosti na organizovanju putovanja i boravka turista kao grupa i pojedinaca. Realizacija turističkog putovanja uključuje obavljanje nekoliko vrsta poslova: –           Doček i transfer turista, –           Organizovanje razgledanja grada i izleta, –           Posete objektima i institucijama, –           Organizovanje skupova Doček i transfer turista Turističke agencije koje same organizuju turistička […]

Formiranje turističkog putovanja

Formiranje turističkog putovanja

Formiranje turističkog putovanja dugotrajan je proces u kojem dolazi do izražaja kreativnost stručnjaka organizatora putovanja. Osnovni cilj stvaranja turističkog putovanja je da turistička agencija oblikuje takav skup usluga koji će zadovoljiti potrebe turista, obezbediti odgovarajući poslovni uspeh i biti jedan od osnova stabilnog rasta i razvoja turističke agencije. Osnovni preduslov za stvaranje turističkog putovanja je […]

Pojam turističkog putovanja

Pojam turističkog putovanja

Turističko putovanje jeste unapred pripremljena kombinacija dve ili više turističkih usluga (prevoz, smeštaj i druge turističke usluge) u trajanju dužem od 24 sata ili u kraćem trajanju ako uključuje jedno noćenje, kao i višednevni boravak koji uključuje samo uslugu smeštaja u određenim terminima ili vremenskom trajanju koje turistička agencija organizator putovanja odnosno turistička agencija posrednik […]

Kako postati (dobar) turistički vodič?

Kako postati (dobar) turistički vodič?

Uvodna napomena: Nedavno sam u jednom popularnom domaćem onlajn magazinu pročitao tekst sa savetima za uspešne turističke vodiče. Moram priznati da odavno nisam pročitao veću glupost. Bio sam siguran da i srednjoškolci mogu napisati bolji tekst pa sam svojim maturantima, smer Turistički tehničar u ETŠ Bor, dao zadatak da napišu ovaj tekst :). Ako vi […]

Kadrovi u turističkim agencijama

Kadrovi u turističkim agencijama

U savremenom internet dobu turisti sve potrebne informacije o atrakcijama, prevozu i smeštaju mogu dobiti preko kompjutera i mobilnih telefona, a mogu i rezervisati gotovo sve što žele. Zašto onda i dalje odlaze u turističke agencije? Savremene tehnologije donose nove izazove turističkim agencijama, možda i najveće još od vremena njihovog nastanka. Agencije koje se ne […]

Turističke agencije i hotelijersko poslovanje

Turističke agencije i hotelijersko poslovanje

Važni poslovni kontakti na turističkom tržištu su odnosi turističkih agencija sa hotelskim tj. ugostiteljskim preduzećima.   Ugostiteljska preduzeća u turističkoj ponudi su za turističke agencije najvažniji poslovni partneri, bez kojih one ne bi mogle da zadovolje osnovne potrebe turista za smeštajem, ishranom i drugim uslugama tih preduzeća. Zato turističke agencije posvećuju punu pažnju uspostavljanju što […]

Turističke agencije i saobraćajna preduzeća

Turističke agencije i saobraćajna preduzeća

Poslovni odnos turističkih agencija i saobraćajnih preduzeća reguliše se ugovorima, koji imaju različite sadržaje, obzirom na različite karakteristike prevoznika i ulogu koju agencija ima pri obavljanju posla. Ugovor koji agencija sklapa sa saobraćajnim preduzećem najčešće ima oblik ugovora o prevozu putnika. U poslovnom smislu moguća su dva slučaja: – Prodaja voznih karata putnicima – Poveravanje […]

Organizacija rada turističkih agencija

Nemoguće je dati jedno univerzalno rešenje organizacione forme koja bi važila za sve turističke agencije. Ali ipak se može govoriti o organizacionim jedinicama za: inicijativni turizam, receptivni turizam, inostrani turizam, domaći turizam, pojedina inostrana tržišta, kongresni turizam, insetiv-putovanja i sl. Kao organizacione jedinice se mogu formirati i poslovi računovodstva, plana i analize, tehnički poslovi održavanja […]