Organizovanje usluga smeštaja u domaćinstvu – maturski ispit za turističke tehničare

Obzirom da predajem turističkim tehničarima znam koliko je truda potrebno za pripremu mature po novom programu za turističke tehničare.

Čitava zbirka za maturski sadrži samo zadatke, bez objašnjenja i rešenja, što otežava posao i nastavnicima a naročito učenicima. Mislim da su to veliki propusti i nije mi jasno zašto se rešenja čuvaju u nekoj tajnosti. Zbog toga sam rešio da pomognem rešenjima svih teoretskih zadataka kao i sa nekoliko rešenih praktičnih zadataka.

U ovom delu obradiću teorijska pitanja iz predmeta Organizovanje usluga smeštaja u domaćinstvu.

Organizovanje usluga smeštaja u domaćinstvu


165. Seosko domaćinstvo namenjeno za pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga domaćim i stranim turistima se definiše:

 1. kao adaptirano (tradicionalno) domaćinstvo koje je tako građeno da poštuje ambijent i tradiciju gradnje.
 2. kao domaćinsto koje poštuje tradiciju gradnje.
 3. kao verna kopija tradicionalne kuće koja nije vizuelno u skladu sa regionalnim nasleđem

166. Među ponuđenim iskazima izdvojiti tačan:

 1. Vajati predstavljaju vrstu domaćinstva karakterističnu za Vojvodinu i Istočnu Srbiju.
 2. Brvnare predstavljaju vrstu domaćinstva karakterističnu za Šumadiju.
 3. Salaši predstavljaju vrstu domaćinstva karakterističnu za Zapadnu Srbiju i Vojvodinu.
 4. Dvorci i letnjikovci predstavljaju vrstu domaćinstva karakterističnu za Istočnu Srbiju.

167. Izdvojiti tvrdnju kojom se obezbeđuje jedan od standarda spoljašnjeg izgleda kuće.

 1. visina kuće ne sme prelaziti 3,5 m,
 2. slobodne površine oko ugostiteljskog objekta moraju biti hortikulturno uređene,
 3. ograda i kuća moraju biti iste boje

168. Za odlaganje čvrstih otpadnih materija obezbeđuje se:

 1. betoniran prostor sa metalnim okvirom i poklopcem koji se nedeljno mora prazniti, odnosno odnositi na određena mesta (deponije čvrstih otpadaka);
 2. kontejner ili kante sa poklopcem koji se moraju svakodnevno prazniti;
 3. kanta za otpatke sa poklopcem.

169. Među navedenim tipovima gostiju izdvojiti one koji najčešće posećuju seosku sredinu.

 1. studenti
 2. izletnici
 3. gosti seminara
 4. porodice
 5. turisti sa posebnim interesovanjima
 6. trgovački putnici

170. Izdvojiti elemente o kojima moraš voditi računa kada je u pitanju standardizacija spoljnog izleda kuće i okućnice, kako bi savetovao klijenta koji planira da izgradi i uredi vajat.

 1. okućnica mora biti čista, trava uredno ošišana, a bašte skladno uređene,
 2. domaćinstva moraju biti obeležena , a svetla oko domaćinstva prigušena zbog rustičnog izgleda domaćinstva,
 3. domaćinstva moraju biti obeležena i prostor oko domaćinstva dobro osvetljen,
 4. domaćinstvo spolja treba da bude šaroliko da bi se razlikovalo od ostalih domaćinstava.

171. Izdvojiti planska dokumenta koja se ne koriste u planiranju i razvoju turizma.

 1. strategija razvoja turizma Republike Srbije;
 2. strategijski master-plan;
 3. planovi za postizanje ishoda;
 4. strategijski marketing plan;
 5. program razvoja turističkih proizvoda;
 6. prezentacije lokalnih turističkih ponuda;
 7. program razvoja turizma;
 8. program promotivnih aktivnosti.

172. Izdvojiti najčešće načine rezervacije smeštaja u domaćinstvima.

 1. grupne rezervacije
 2. usmene rezervacije
 3. pisane rezervacije kroz poštu ili mejl
 4. rezervacije preko turističke agencije
 5. rezervacije preko saobraćajne agencije
 6. rezervacije preko železnice

173. Izdvojiti osnovne grupe metoda koje se koriste za formiranje prodajnih cena u ugostiteljstvu:

 1. metoda troškovi plus dobit;
 2. metoda ekvivalentnih brojeva;
 3. metoda ponude i tražnje;
 4. metoda izravnavanja cena sa najvećim ponudiocima;
 5. metoda kuplovanih (vzanih) proizvoda;
 6. metoda proizvoda.

174. Izdvojiti indikatore kvaliteta turističkog proizvoda:

 1. kvalitet vazduha i lokalne životne sredine
 2. održivost lokalne turističke industrije
 3. transport i pristupačnost destinacije
 4. smeštaj, ishrana i piće turističke destinacije
 5. kvalitet dobrodošlice
 6. podrška lokalnoj turističkoj industriji

175. Kategorija ugostiteljskog objekta označava se odgovarajućim brojem zvezdica. Na liniji pored kategorije kuća, apartmana i seoskog turističkog domaćinstva upisati broj zvezdica koji odgovara toj kategoriji.

 1. Prva kategorija 4 zvezdice
 2. Treća kategorija 2 zvezdice

176. Prema Zakonu o turizmu RS, fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u seoskom turističkom domaćinstvu može da pruža turistima ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 ležajeva, a organizovanoj turističkoj grupi do 50 turista koja ne koristi usluge smeštaja, samo ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića.


177. Prema Zakonu o turizmu RS, Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u seoskom turističkom domaćinstvu dužan je da:

 1. vidno istakne cene usluga koje pruža i iznos boravišne takse i pridržava se istaknutih cena;
 2. utvrdi normative hrane ako pruža usluge ishrane i pridržava se utvrđenih normativa
 3. vodi evidenciju gostiju dnevno i uredno.

178. Seosko turističko domaćinstvo je objekat ili grupa objekata u kojem se pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića ili samo ishrane i pića, koji se nalazi u ruralnom (seoskom) okruženju sa elementima lokalnog obeležja i nasleđa.


179. Privlačnost seoskog turizma ogleda se u blizini prirode, očuvanoj tradiciji, gostoljubivosti i porodičnoj atmosferi.


180. Dopuniti obrazac:

marza u turizmu


181. Naveden je standard ugostiteljskog objekta u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, koji se odnosi na mesto izgradnje ugostiteljskog objekta. Na linijama upišite standarde koji nedostaju.

 1. snabdevenost energetskim izvorima
 2. snabdevenost higijenski-ispravnom vodom
 3. mogućnost odvođenja otpadnih voda i drugih otpadnih materijala

182. Marža u trgovini je razlika prodajne i nabavne cene dok je marža u ugostiteljstvu razlika između prodajne cene određenog proizvoda i nabavne cene osnovnog materijala potrebnog za proizvodnju tog proizvoda (jela ili obroka).


183. Radiš u seoskom domaćinstvu „Milovanović“ i zadužen si za obračun usluga ishrane. Poznata ti je vrednost planiranog prometa ishrane ovog domaćinstva za period od 25. decembra do 25. februara, kao i planirana vrednost osnovnog materijala za ostvarenje ovog planiranog prometa. Navesti obrazac po kome ćeš utvrditi prosečan procenat marže svog domaćinstva za dati period.

obrazac za maržu


184. Planirani promet za prodaju 30 0broka (lovački gulaš) u restoranu vašeg domaćinstva je 11.250,00 din. Planirana vrednost osnovnog materijala za jedan obrok je 250,00 din. Odrediti planiranu dobit (maržu) za jedan obrok i izraziti je u procentima.

Planirani promet za 30 obroka = 11.250 dinara

Planirana vrednost osnovnog materijala za jedan obrok iznosi 250.00 dinara, odnosno za 30 obroka će iznositi 250  x 30 = 7500.

Kada se ovi podaci stave u obrazac za izračunavanje marže dobija se:

marža u seoskom domaćinstvu


185. Radiš u seoskom domaćinstvu „Milovanović“ i zadužen si za obračun usluga ishrane. Vrednost planiranog prometa ishrane ovog domaćinstva za period od 25. decembra do 25. februara iznosi 150000 dinara, dok je planirana vrednost osnovnog materijala za ostvarenje ovog planiranog prometa 50000 dinara.

Izračunati prodajnu cenu omleta sa slaninom, koja je u redovnom jelovniku tvog domaćinstva, ako je nabavna cena materijala (jaja, slanina, ulje, so) potrebnog za pripremu ovog jela 55 dinara.

Prodajna cena omleta sa slaninom se dobija kada na nabavnu cenu za pripremu jednog omleta dodamo maržu. Da bismo izračunali prodajnu cenu omleta sa slaninom, dakle, moramo prvo znati koliki procenat marže se primenjuje u domaćinstvu Milovanović. U prvom delu zadatka su dati podaci potrebni za izračunavanje marže i primenićemo ih u obrascu:

marža

Izračunavanje prodajne cene omleta sa slaninom je sada jednostavno, jer na nabavnu cenu jednog omleta – 55 dinara trebamo dodati 200% marže, pa tako prodajna cena jednog omleta sa slaninom iznosi 165 dinara. (Kada na 55 din dodamo 100% marže dobijamo 110 dinara, ali pošto je marža 200% dodaje se na 110 dinara još 55 dinara)


186. Navedeni su tipovi smeštaja u seoskim domaćinstvima. Na liniju ispred tipa smeštaja upisati slovo Š ako je u pitanju tip smeštaja karaktrističan za Šumadiju, a slovo V ako je u pitanju tip smeštaja karakterističan za Vojvodinu.

V Avlije
Š Vajati
V Salaši
Š Brvnare


187. Odrediti redosled koraka prilikom dočeka gostiju i obeležiti ih brojevima od 1 do 6. Prvi korak označiti sa 1.

4 Pokazivanje sobe, objašnjavanje usluge boravka
3 Osveženje (piće dobrodošlice)
5 Objašnjenje mera zaštite
6 Obezbeđenje svih potrebnih informacija
2 Srdačna dobrodošlica
1 Doček na saobraćajnom terminalu i transfer do domaćinstva


188. Sa leve strane dati su elementi koji treba da budu uključeni u marketing miks, a sa desne strane opisi tih elemenata. Na liniju ispred opisa elemenata upisati broj njemu odgovarajućeg elementa.

 1. Organizator putovanja
 2. Prekogranične inicijative
 3. Zaštita imena (branding)

3 Razvojem posebnog imena ili „identiteta“, destinacije ruralnog turizma mogu sebi da pomognu u pozicioniranju na sve konkurentnijem tržištu
1 Novim domaćinstvima oni nude prednost poznavanja turističkog tržišta i zbog toga mogu biti predstavnici „one – stop – shop“ (sve na jednom mestu) pristupa marketingu.
2 Ponuda ruralnog turizma koja kombinuje odmor u dve različite zemlje turiste ima značajnu privlačnost.


189. Navedeni su faktori koji utiču na politiku cena. Na crticu ispred faktora upišite slovo U ako se radi o unutrašnjim faktorima, ili slovo S ukoliko su u pitanju spoljašnji faktori

U organizacioni faktori
U uslovi rada
S elastičnost cena
S diferenciranje proizvoda i usluga
U troškovi
S konkurencija


190. S leve strane su navedene vrste standarda domaćinstva, a s desne strane opisi standarda. Na liniju ispred opisa standarda upisati broj vrste kojoj standard pripada. Ukoliko opis ne pripada ni jednom od navedenih standarda, upišite X.

 1. Standardi kuća
 2. Standardi pri posluživanju hrane
 3. Standardi dočeka

3 Doček gostiju na saobraćajnom terminalu,transfer do domaćinstva,srdačna dobrodošlica, osveženje,pokazivanje sobe,kupatila.
1 Turistička signalizacija (obeležena domaćinstva) i standardizacija i dekorisanje prostora i objekta.
2 Očišćena prostorija,escajg i čaše bez mrlje, čist stolnjak, čisti stolovi i stolice,sto pravilno postavljen.
X zapošljavnje većeg broja član va domaćinstva pružanjem usluga turistima koji borave kod domaćina.


191. Sa leve strane su navedeni grupe elemenata kategorizacije seoskih turističkih domaćinstava, a sa desne strane opisi elemenata. Na liniju ispred opisa upišite broj grupe elemenata koja njemu odgovara. Ukoliko opis ne pripada ni jednoj od ponuđenih grupa elemenata, upišite znak X.

 1. hortikulturno uređenje
 2. usluge i sadržaji
 3. opremljenost prostorija

1 uređeno i održavano dvorište
3 TV prijemnik
X wellness centar
3 utičnica za električne aparate
1 dvorište sa travnjakom i stazama
2 mogućnost čuvanja vrednosti gostiju
2 učešće u seoskim aktivnostima


 


One Response to "Organizovanje usluga smeštaja u domaćinstvu – maturski ispit za turističke tehničare"

 1. Mikica  9. јула 2015. at 12:13

  Ovo je pravo otkrice da s ei ovakve stvari izucavaju u nasim skolama. Pitanje je samo koliko ce njih koji slusaju ovakve skole uopste biti zainteresovano da rade u turizmu …

  Одговори

Leave a Reply

Your email address will not be published.