Maturski ispit za turističke tehničare – rešenja pitanja iz Turističke geografije

Obzirom da predajem turističkim tehničarima znam koliko je truda potrebno za pripremu mature po novom programu za turističke tehničare.

Čitava zbirka za maturski sadrži samo zadatke, bez objašnjenja i rešenja, što otežava posao i nastavnicima a naročito učenicima. Mislim da su to veliki propusti i nije mi jasno zašto se rešenja čuvaju u nekoj tajnosti. Zbog toga sam rešio da pomognem rešenjima svih teoretskih zadataka kao i sa nekoliko rešenih praktičnih zadataka.

U ovom delu obradiću teorijska pitanja iz Turističke geografije.

turistička geografija matura


56. Među ponuđenim pećinama izdvojiti onu koja predstavlja Muzej paleolita:

 1. Rajkova pećina
 2. Resavska pećina
 3. pećina Risovača

57. U etnosocijalne turističke vrednosti spadaju:

 1. arhitektonske vrednosti
 2. običaji
 3. pozorišne predstave

58. Među ponuđenim planinama izdvojiti onu koja nema status nacionalnog parka.

 1. Kopaonik
 2. Šar planina
 3. Zlatibor
 4. Fruška gora.

59. U našoj zemlji tipu kompozitnih dolina pripada:

 1. Ovčarsko-kablarska klisura
 2. Sićevačka klisura
 3. Đerdapska klisura

60. Među ponuđenim odgovorima naći i zaokružiti onaj koji ne spada u objekte svetske kulturne baštine.

 1. Pećka patrijaršija
 2. Manastir Ljubostinja
 3. Bogorodica Ljeviška
 4. Stari grad Ras

61. Alpi su najposećenija planinska turistička regija Evrope jer:

 1. Imaju najdužu tradiciju u turizmu;
 2. nalaze se na teritoriji nekoliko evropskih zemalja;
 3. imaju dobar turističko – geografski položaj;
 4. predstavljaju najviši vrh Evrope.

62. Najbolji turističko – geografski položaj imaju one turističke regije koje:

 1. Beleže najveći promet turista u zemlji;
 2. turisti ih posećuju tokom cele godine;
 3. imaju najviše smeštajnih i ugostiteljskih kapaciteta;
 4. saobraćajno su dobro povezane sa matičnim mestima.

63. Izdvojiti turističko mesto u kome su održane prve zimske olimpijske igre:

 1. 1.Insbruk
 2. 2.Šamoni
 3. 3.Lugano
 4. 4.Torino

64. Pustinjski vetar koji duva u Egiptu naziva se:

 1. Hurgada
 2. Hamsin
 3. Hamamet
 4. Huerta

65. Izdvojiti jezero koje se ne nalazi u Americi:

 1. Mičigen
 2. Hjuron
 3. Balaton
 4. Iri
 5. Ontario

66. Među ponuđenim iskazima zaokružiti netačan.

U lovnim rezervatima:

 1. obavlja se plansko razmnožavanje i dozvonjen je planski odstrel
 2. lovni turizam se ne odlikuje masovnošću
 3. vrši odstrel i snimanje flore i faune
 4. u skladu sa cenom lovačke dozvole omogućen je neograničen odstrel

67. Izdvojiti turističke centre koji se nalaze u Tirolu.

 1. Sent Moric
 2. Madona di Kampiljo
 3. Kicbil
 4. Sestrijer
 5. Bad Gaštajn
 6. Lilehamer

68. Odrediti pozitivan uticaj klimatskih elemenata, na razvoj zimsko-sportskog turizma u planinskim predelima, na koje direktno utiče porast geografske širine i nadmorske visine.

 1. Utiče na količinu padavina, godišnji raspored padavina i vrste padavina
 2. Povećava se štetan uticaj vetrova
 3. Utiče na vrstu padavina i trajanje snežnog pokrivača
 4. Temperatura vazduha opada
 5. Temperatura vazduha i insolacija rastu.

69. U kulturno-istorijske spomenike srednjeg veka spadaju:

 1. Lepenski vir
 2. Manastir Mileševa
 3. Spomen-park Šumarice
 4. Spomenik Neznanom junaku na Avali
 5. Manastir Gračanica
 6. Manastir Sopoćani

70. Odrediti banje u kojima su se kupali stari Rimljani.

 1. Niška banja
 2. Bogutovačka banja
 3. Vrnjačka banja
 4. Zvonačka banja
 5. Banja Junaković
 6. Vranjska banja

71. Turistička atraktivnost Grčke zasniva se na:

 1. Kulturnom nasleđu iz antičkog doba
 2. Brojnim zimsko – sportskim centrima
 3. Zamkovima srednjeg veka
 4. Specifičnom melosu
 5. Poznatim religioznim centrima Budističke religije

72. Najpoznatija kupališna mesta u primorju Tirenskog mora su:

 1. Ravena
 2. Teraćina
 3. Ancio
 4. Sorento
 5. Rimini
 6. Ostija
 7. San Remo
 8. Peskara

73. Izdvojiti turističke centre na Floridi.

 1. Long Bič
 2. Santa Monika
 3. Dejtona Bič
 4. Santa Barbara
 5. Palm Bič
 6. Honolulu

74. Izdvojiti banje u kojima su se kupali stari Rimljani:

 1. Niška banja
 2. Bogutovačka banja
 3. Vrnjačka banja
 4. Zvonačka banja
 5. Banja Koviljača
 6. Gamzigradska banja
 7. Banja Junaković
 8. Vranjska banja

75. Navedene su tvrdnje koje se odnose na Azurnu obalu. Među ponuđenim iskazima izdvojiti netačne:

 1. Druga etapa razvoja turizma na Azurnoj obali počele je 1864 godine i trajala je do Prvog svetskog rata.
 2. Najpoznatije šetalište u Nici zove se Holandska promenada
 3. Svake godine u Monte Karlu se dodeljuje „Zlatna Palma“ za najbolji film u međunarodnoj konkurenciji
 4. Azurna Obala ima dugu insolaciju i malu količinu padavina

76. Navedene su tvrdnje koje se odnose na turističku privlačnost hidrografskih i klimatskih vrednosti. Među ponuđenim iskazima izdvojiti netačne:

 1. Severni delovi pacifičkog i atlantskog primorja SAD,Zapadna Evropa i jugoistočna Australija imaju dugu kupališnu sezonu
 2. Razuđenost obala ima veliki značaj u lokaciji objekata turističke receptive.
 3. Temperatura vode tropskih mora omogućuje kupališnu sezonu u trajanju od 6 meseci.
 4. Glavna turistička sezona na Floridi je u januaru i februaru.

77. Navedene su tvrdnje koje se odnose na priobalne delove mora. Među ponuđenim iskazima izdvojiti tačne:

 1. Razuđene obale pružaju veće mogućnosti za lokaciju objekata turističke receptive i ambijentalno uređenje prostora.
 2. Niske i slabo razuđene obale, pokrivene peskom pogodne su za razvoj kupališnog turizma.
 3. Objekti smeštaja na mestima niskih i slabo razuđenih obala se grade neposredno pored mora.
 4. Razuđene obale sa brojnim zalivima, rtovima i strmim klifovitim odsecima su manje privlačne turistima od niskih i slabo razuđenih obala.
 5. Na strmim i razuđenim obalama postoje uslovi za izgradnju hotela, staza za šetnju i saobraćajnica neposredno pored mora, čime je umanjena atraktivnost boravka na takvim lokalitetima.

78. Najtopliji grad Evrope je Malaga, sa srednjom januarskom temperaturom 15 stepeni Celzijusa.


79. Stalni vetrovi u planinskoj regiji Srbije su zapadni vetrovi, a lokalni vetar je košava.


80. Najhladniji grad u planinskoj regiji Srbije je Sjenica, čija apsolutna minimalna temperatura iznosi -38 stepeni Celzijusa.


81. Prema izgledu, rečne doline se dele na normalne, klisuraste i kanjonske.


82. Po svom geografskom položaju Srbija je: balkanska, srednjeevropska i podunavska zemlja.


83. Klijent boluje od hroničnog oboljenja pluća. Banja koja bi klijentu koristila u lečenju zove se Sokobanja.


84. Dopuniti tabelu.

tipovi klime


Napomena: sadržaji narednih pitanja nisu pisani sa leve i desne strane (kako piše u pitanju) već jedni ispod drugih. 


85. Sa leve strane navedene su turističke vrednosti, a sa desne strane regije. Na liniju ispred naziva regije upisati broj turističke vrednosti koja pripada datoj regiji.

 1. Vršačke planine
 2. Obedska bara
 3. Jošanička banja
 4. Đerdapska klisura
 5. Palićko jezero
 6. Pećina Risovača

    2 Srem
    1 Banat
    5 Bačka


86. Sa leve strane navedene su vrste antropogenih turističkih vrednosti, a sa desne turističke vrednosti. Na liniju ispred turističkih vrednosti upisati broj vrste antropogene vrednosti kojoj ta vrednost pripada.

 1. manifestacione
 2. ambijentalne
 3. spomeničke
 4. arheološke

4 Lepenski vir
2 Trg slobode u Novom Sadu
1 Vršačka berba grožđa
3 Đurđevi stupovi


87. Sa leve strane su navedeni nazivi banja u Srbiji, a sa desne strane gradovi u Srbiji. Na liniju ispred gradova upisati broj banje najbliže gradu.

 1. 1.Lukovska banja
 2. Bukovička banja
 3. 3.Bogutovačka banja
 4. Banja Koviljača
 5. Gamzigradska banja
 6. Palanački kiseljak
 7. Prilički kiseljak
 8. Banja Vrujci

7 Ivanjica
4 Loznica
2 Aranđelovac
5 Zaječar


88. Sa leve strane navedene su banje, a sa desne države. Na liniji ispred države upisati broj njoj odgovarajuće banje.

 1. Monte Katini
 2. Karlove Vari
 3. Lišon
 4. Baden-baden

3 Francuska
4 Nemačka
1 Italija
2 Češka


89. Sa leve strane su navedeni nazivi država sa kojima se graniči Srbija, a sa desne strane nazivi graničnih prelaza. Na liniju ispred graničnog prelaza upišite broj njemu odgovarajuće zemlje. Ukoliko granični prelaz nije prema navedenim državama, na liniji upišite znak X

 1. Mađarska
 2. Bugarska
 3. Albanija

X Vatin
2 Gradina
1 Horgoš
X Tabanovce
3 Vrbnica


90. Sa leve strane navedena su turistička mesta, a sa desne strane države. Na liniji ispred države upisati broj njoj odgovarajućeg turističkog mesta.

 1. Aspen
 2. Kortina d Ampeco
 3. Sent Moric
 4. Insbruk
 5. Zakopane

5 Poljska
4 Austrija
1 SAD
2 Italija
3 Švajcarska


91. Sa leve strane su navedeni veliki evropski gradovi, a sa desne turističke znamenitosti. Na liniju ispred naziva znamenitosti upisati broj grada kojempripada.

 1. London
 2. Pariz
 3. Prag
 4. Beč
 5. Madrid

2 Monparnas
4 Šenbrun
1 Pikadili
5 Prado
3 Hradčani


92. Sa leve strane su navedeni centri religioznog turizma, a sa desne države. Na liniji ispred države upisati broj njemu pripadajućeg religioznog centra.

 1. Vitlejem
 2. Vatikan
 3. Sveta Gora
 4. Ostrog
 5. Meka

5 Saudijska Arabija
3 Grčka
4 Crna Gora
1 Izrael
2 Italija


93. Sa leve strane su navedeni poznati kulturno- istorijski spomenici Evrope, a sa desne veliki evropski gradovi. Upisati broj znamenitosti pored njemu pripadajućeg grada.

 1. Koloseum
 2. Milenijum
 3. Karlov most
 4. Trijumfalna kapija
 5. Aja Sofija

3 Prag
1 Rim
2 Budimpešta
5 Istambul
4 Pariz


94. S leve strane su navedeni nazivi država sa kojima se graniči Srbija, a sa desne strane nazivi graničnih prelaza. Na liniju ispred graničnog prelaza upisati broj njemu odgovarajuće zemlje. Ukoliko granični prelaz nije prema navedenim državama, na liniji upisati X.

 1. Mađarska
 2. Bugarska
 3. Albanija

X Vatin
2 Gradina
1 Horgoš
X Tabanovce
3 Vrbnica


95. Sa leve strane navedene su primorske turističke regije Hrvatske, a sa desne ostrva. Na liniji ispred ostrva upisati broj koji pripada regiji. Ukoliko ne pripada ni jednoj regiji na liniji ispred ostrva staviti znak X.

 1. Istra
 2. Kvarner
 3. Južna Dalmacija

2 Krk
3 Mljet
1 Brioni
X Brač
3 Korčula
2 Rab


96. Sa desne strane navedeni su nazivi banja, a sa leve nazivi banjskih zona. Na liniju ispred naziva banje upisati redni broj banjske zone kojoj banja pripada.

 1. Vojvođanska zona
 2. Kopaoničko-jastrebačka zona
 3. Zapadnosrbijanska zona
 4. Šumadijska zona
 5. Istočnosrbijanska zona
 6. Kosovska zona

3 Banja Koviljača
2 Jošanička banja
5 Gamzigradska banja


97. Sa leve strane su navedeni nazivi slivova, a sa desne strane nazivi reka u Srbiji. Na liniju ispred naziva reke upisati broj sliva kojem pripada.

 1. Egejski sliv
 2. Jadranski sliv
 3. Crnomorski sliv

3 Timok
1 Pčinja
3 Tamiš
2 Miruša
3 Mlava
2 Prizrenska Bistrica


98. Sa leve strane su navedeni nazivi nacionalnih parkova, a sa desne strane nazivi turističkkih centara. Na liniju ispred turističkog centra upisati broj koji stoji ispred naziva nacionalnog parka kome pripada. Ukoliko ne pripadaju nijednom od navedenih nacionalnih parkova upisati X:

 1. Tara
 2. Šar planina
 3. Đerdap

X Kačanik
2 Brezovica
X Bajina Bašta
1 Mitrovac
3 Donji Milanovac
X Gornji Milanovac


99. Sa leve strane navedene su primorske turističke regije Crnog mora, a sa desne turistički centri. Na liniji ispred turističkog centra upisati broj njemu odgovarajuće regije. Ukoliko ne pripada ni jednoj regiji na liniji ispred turističkog centra upisati znak X.

 1. Krimsko primorje
 2. primorje Bugarske
 3. Kavkasko primorje

X Mamaja
2 Nesebar
3 Soči
2 Sazopol
1 Jalta
3 Suhumi
X Jafa


100. Sa leve strane su navedeni geografski pojmovi, a sa desne strane primeri turističkih vrednosti. Na liniju ispred primera upisati broj pojma kome pripadaju. Ukoliko ne pripadaju ni jednom od navedenih pojmova, upisati X:

 1. turistički lokalitet
 2. turističko mesto
 3. turistička regija

1 Đerdapska klisura
2 Sokobanja
3 Kopaonik
X Golubački grad
1 Ovčarsko – kablarska klisura
X Stopića pećina
X Tilva njagra


101. Sa leve strane su dati nazivi reka, a sa desne strane nazivi gradova koji leže na njihovim obalama. Na liniji ispred naziva grada upisati broj koji stoji ispred odgovarajuće reke.

 1. Tamiš
 2. Sava
 3. Veternica
 4. Nišava
 5. GolijskaMoravica
 6. Skrapež
 7. Resava
 8. Lim

4 Dimitrovgrad
3 Leskovac
5 Ivanjica
8 Priboj
6 Kosjerić
2 Šabac
7 Despotovac
1 Pančevo


Leave a Reply

Your email address will not be published.